Vikariat/Prosjekstilling

Ved leie av medarbeider dekker vi bedriftens behov ved fravær eller perioder hvor dere har behov for ekstra bemanning.

Rekruttering

Å ansette riktig person i en ny stilling er noe det viktigeste en leder gjør. Vi kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Omstrukturering

Skal du nedbemanne? En slik situasjon kan virke uoversiktlig for dine ansatte. La oss veilede dem slik at de ser muligheter

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!