Omstrukturering

Skal du nedbemanne? En slik situasjon kan virke uoversiktlig for dine ansatte. La oss veilede dem slik at de ser muligheter, om de ønsker å finne ny arbeidsgiver eller ønsker å fortsette hos deg som arbeidsgiver kan vi finne en løsning over en periode. Vi kan holde dem i jobb og ta arbeidsgiveransvaret for deg en periode og når du får økt oppdragsmengde er de trygt tilbake hos deg.
Mulighetene er mange- vi er her for å finne de beste løsningene for deg og din bedrift.
Vi bistår bedrifter under omstillinger, restruktureringer og endringer – noe av det vanskeligste en leder og de ansatte må håndtere.
Vi er opptatt av å se enkeltmennesket, uansett stilling.

Lukk 
personalhandbok

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!