Rekruttering

Å ansette riktig person i en ny stilling er noe det viktigeste en leder gjør.

Vi kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Vi benytter standardiserte og godt dokumenterte metoder for å finne rett person til stillingen. Direkte Bemanning legger mye jobb i selve kartleggingen av kandidatene.Vår metodikk for rekruttering er velprøvd og grundig. Veien frem går gjennom jobbanalyse, intervju, tester og referansesamtale

Lukk 

Kundekartlegging

Vi skaffer tilveie alle opplysniger om kunden, hva slags virksomhet er dette? Omsettnig? Hvor mange ansatte er det? 

Hvordan er arbeidsmiljøet ? Hva slags kollega ønsker de som allerede er ansatt der seg? 

Lukk 

Oppdragskartelgging

Hva er stillingsinstruksen? Hva skal deres nye kollega ha som oppgave? Hva slags verktøy bør han beherske? 

Hva slags personlige egenskaper skal kandiaten inneha. 

Hva slags utdannelse skal kandidaten ha? 

Lukk 

Intervju og Tester

Vi har en grundig intervjuprosess der vi spør om forhold som arbeidserfaring og utdanning. I intervjuet avklarer vi kandidatens forventninger til jobben. Bruk av tester tilfører en objektiv dimensjon til rekrutteringsprosessen. Testene kartlegger våre kandidaters ferdigheter/kunnskaper, evner og personlighet målt opp mot kravene i stillingen vi skal besette.

Lukk 

Referanser

Vi innhenter referanser fra tidligere arbeidsgivere og/eller andre personer som kan bekrefte eller avkrefte det inntrykket som kommer frem i prosessen. 

Lukk 
personalhandbok

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!