Vikariat og prosjektstilling

Ved leie av medarbeider dekker vi bedriftens behov ved fravær eller perioder hvor dere har behov for ekstra bemanning.

Hos oss kan du trygt leie inn fagfolk for korte og lengre perioder.

Vi finner motiverte og kompetente folk som er klare for å løse deres oppgaver. Vi bidrar gjerne, uansett hvor du holder til i landet. Du kan være trygg på at vi vil strekke oss langt for å innfri dine forventninger.

Lukk 

Hvor mange kandidater trenger du?

Vi lytter til deres behov, og er på saken.  Vårt nettverk gjennomgåes, vi levere raskt og riktig i forhold til vår avtale.

Lukk 

Vår prosess

 1. Behovsanalyse 
 2. Vi presentere kandidater
 3. Du velger Kandidat
 4. Vi utstyrer våre kandidater med det nødvendige etter avtale med dere. 
 5. Vi følger opp og tar allt arbeidgiveransvar og følger opp. 
Lukk 

Vi sørger for

 • Rekruttering
 • Personalansvar
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn, feriepenger, sykelønn
 • Helligdagsgodtgjørelse
 • Kurs og utvikling
 • Forsikringer
 • HMS
Lukk 

Du tar deg av

 • Innføring av arbeidsoppgavene
 • Daglig veiledning og oppfølging
 • HMS
Lukk 
vikariat og prosjekstillinger

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!